Welkom op de website van Marieke Schoots

Marieke Schoots

Als ervaren projectmanager, onderwijskundig adviseur en auditor help ik onderwijsorganisaties graag om inspirerend en kwalitatief sterk onderwijs vorm te geven.

Projectmanagement – OnderwijsontwerpAudits

Diensten

Diversiteit aan opdrachten en omgevingen is voor mij de sleutel tot plezier en succes in werk. Het houdt me scherp en zorgt ervoor dat ik op veel plekken kan aarden. Het meeste werk ik voor het hoger onderwijs in Nederland, maar ik maak graag uitstapjes naar andere branches of het buitenland. 

Onderwijskundig
advies
en ontwerp
Project
management
Accreditaties
en audits

Onderwijskundig advies en ontwerp

 

Mijn advisering richt zich vooral op (de combinatie van) onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en accreditatie. Eerder gaf ik bijvoorbeeld onderwijskundig advies bij het ontwerp van onderwijsconcepten binnen het experiment leeruitkomsten, het opzetten van toetssystemen en de voorbereidingen voor het oprichten van een nieuwe instelling voor hoger onderwijs of het laten accrediteren/evalueren van een opleiding. Ook werk ik regelmatig als (interim) adviseur bij afdelingen onderwijs en kwaliteit bij diverse hogescholen.

Onderwijskundig advies en ontwerp

 

Mijn advisering richt zich op onderwijsontwikkeling, accreditatie en toetsing. Eerder gaf ik bijvoorbeeld advies bij de totstandkoming van nieuwe opleidingen, onderwijsconcepten binnen het experiment leeruitkomsten, nieuwe onderwijsvormen, opleidingsplannen en toetsbeleid. Ook werkte ik als interim adviseur bij afdelingen onderwijs & kwaliteit van diverse hogescholen. Naast mijn rol als adviseur ga ik ook graag zelf aan de slag met de (door)ontwikkeling van opleidingen als onderwijskundig projectleider of ontwikkelaar. In mijn rol als programmamanager heb ik opleidingen en trainingen ontworpen en in de markt gezet, met name op het gebied van bedrijfskunde, management, sales, communicatie en marketing. Recenter was ik bijvoorbeeld projectleider en ontwikkelaar van een nieuwe deeltijd masteropleiding voor leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs.

Projectmanagement

 

Voordat ik startte als zelfstandige, heb ik ruim tien jaar gewerkt als projectleider, opleidingsmanager en programmamanager. Het sturen op hoofdlijnen en het vormgeven van een goed en efficiënt proces zit daardoor van nature in mijn werkstijl. Hierdoor werk ik regelmatig ook in de rol van projectleider, waarbij ik projecten efficiënt en gedegen probeer neer te zetten. Ik kan net even die ene draai aan een project geven waardoor iedereen in zijn rol komt en er een kwalitatief en gedragen resultaat ontstaat, dat is wat ik terug hoor van opdrachtgevers. Hierbij zit er vaak een onderwijskundige component aan zo’n project: de ontwikkeling van een nieuwe opleiding, het ontwikkelen van een flexibel concept of het efficiënt organiseren van een visitatieproces.

Projectmanagement

 

Voordat ik startte als zelfstandige, heb ik ruim tien jaar gewerkt als projectleider, opleidingsmanager en programmamanager. Het sturen op hoofdlijnen en het vormgeven van een goed en efficiënt proces zit daardoor van nature in mijn werkstijl. Hierdoor werk ik regelmatig ook in de rol van projectleider, waarbij ik projecten efficiënt en gedegen probeer neer te zetten. Ik kan net even die ene draai aan een project geven waardoor iedereen in zijn rol komt en er een kwalitatief en gedragen resultaat ontstaat, dat is wat ik terug hoor van opdrachtgevers. Hierbij zit er vaak een onderwijskundige component aan zo’n project: de ontwikkeling van een nieuwe opleiding, het ontwikkelen van een flexibel concept of het efficiënt organiseren van een visitatieproces.

Accreditaties en audits

 

Sinds geruime tijd werk ik regelmatig als lead auditor en secretaris voor NVAO-visitaties van bachelor- en masteropleidingen via NQA en Academion. Vanuit deze ervaring ben ik ook inzetbaar als secretaris of panellid bij interne audits. Ik kies hierbij voor een positief kritische en ontwikkelingsgerichte benadering en zet de eigen keuzes en kracht van de opleiding centraal, zoals het NVAO-kader dat beoogt.

Accreditaties en audits

 

Sinds geruime tijd werk ik regelmatig als lead auditor en secretaris voor NVAO-visitaties van bachelor- en masteropleidingen via NQA en Academion. Vanuit deze ervaring ben ik ook inzetbaar als secretaris of panellid bij interne audits. Ik kies hierbij voor een positief kritische en ontwikkelingsgerichte benadering en zet de eigen keuzes en kracht van de opleiding centraal, zoals het NVAO-kader dat beoogt.

Onderzoek en evaluatie

 

Ook heb ik regelmatig evaluatieonderzoeken uitgevoerd voor opleidingen of onderdelen daarvan zoals toetsing. Deze onderzoeken leiden tot een integraal kwaliteitsbeeld vanuit studenten, docenten en het werkveld. De resultaten van een dergelijk onderzoek leg ik vast in een korte rapportage met aanbevelingen, zodat betrokkenen van de opleiding een totaalbeeld van het functioneren van de opleiding krijgen. In het verleden hebben opleidingen dergelijke rapportages bijvoorbeeld ook ingezet bij de opzet van samenwerkingen met andere opleidingen en het werkveld. Ook deed ik onderzoek naar de kwaliteit van toetsing in de rol van extern lid van toetscommissies en examencommissies.

Aanpak

Mijn werkwijze kenmerkt zich door inhoudelijke gedrevenheid om kwaliteit te leveren en een pragmatische insteek waardoor ik snel werk verzet. Ik heb onderwijskundige kennis en ervaring, schrijf graag, stuur gemakkelijk op hoofdlijnen en ben goed thuis in de wereld van erkenningen en accreditaties. Van klanten hoor ik dat ik rust en overzicht breng, en aandacht en waardering voor mensen heb. En dat is precies hoe ik wil werken, en in elk project ook weer wil leren van anderen.

Referenties

In 2016 ontwikkelde Marieke in opdracht van Avans+ een nieuwe masteropleiding voor leidinggevenden binnen het onderwijs. Als opleidingsmanager van Avans+ was ik haar opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor het resultaat. Gedurende onze samenwerking heb ik Marieke ervaren als een vakkundige professional. Inhoudelijk goed op de hoogte van de inhoud die erbij kwam kijken en in staat om die goed te vertalen naar een aantrekkelijk onderwijskundig programma op master niveau. Mijn ervaring met Marieke is dat ze resultaatgericht is en adequaat in het uitzetten van activiteiten die noodzakelijke zijn om het gewenste resultaat te behalen. Daarnaast is het een prettig mens om mee samen te werken. Met plezier kijk ik terug op onze samenwerking en alle lof voor het resultaat dat ze uiteindelijk heeft opgeleverd. januari 2017.

Jos Beks | januari 2017
Product manager
Logo Hoge School Utrecht

Marieke Schoots heeft zich als lid van de facultaire toetscommissie op de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht in de afgelopen drie jaar op de volgende wijze gepresenteerd. Zij blijkt te beschikken over ruime kennis op het gebied van toetsing in het hoger onderwijs en weet zeer goed de vraag van de klant, in dit geval de examencommissies op de faculteit, om te zetten in actie. Marieke weet de onderzoeken goed op te zetten, raakt de juiste snaar en – belangrijk – voegt eigen inzicht en inbreng toe. Zo heeft zij een toetsscan ontworpen voor de opleidingen en bleek zij de opleidingen van mooie adviezen te voorzien, wat meerwaarde betekende. Marieke is nieuwsgierig, werkt hard, houdt zich aan de opdracht en is ook een fijn persoon om mee samen te werken. Het siert Marieke dat zij na drie jaar aangeeft dat zij toe is aan iets anders. Vanuit de examencommissies is er voor haar waardering en dank.

Sjoerd Hania | oktober 2016
Voorzitter College voor Examens Faculteit Educatie
Logo academie verloskunde

Marieke heeft bij ons vier maanden als interim-adviseur kwaliteitszorg gewerkt, in de periode dat wij een vacature hadden. Ze is buitengewoon snel, heel slim, effectief en efficiënt. In heel korte tijd heeft ze een systeem van kwaliteitsrapportages opgezet, en de dataverzameling georganiseerd. Ook heeft ze ons geadviseerd over onze aanvraag van een bijzonder kenmerk bij de NVAO. Door haar praktische en doortastende aanpak heeft zij iets waardevols toegevoegd aan onze ambitieuze en bevlogen onderwijsorganisatie. Zij heeft zich in de paar maanden die ze bij ons was, geliefd gemaakt bij docenten en secretariaat. We hadden haar graag als vaste adviseur gehouden, maar zien ook dat zij bij uitstek geschikt is als zelfstandig werkend adviseur, juist door haar snelheid van inwerken in een nieuwe organisatie.

Gea Vermeulen | mei 2013
Directeur
Logo CHE

Marieke heeft een aantal maanden één van de onderwijskundig adviseurs van het team Onderwijs & Kwaliteit vervangen. Ze is goed op de hoogte van wat er onderwijskundig gezien speelt in het hoger onderwijs en kan dat vertalen naar de CHE. Niet alleen in haar eigen werk, maar ook in het meedenken met de andere adviseurs. Marieke is in haar werk gericht op concrete resultaten en communiceert daar helder over. Ze is sterk in het schematisch weergeven van informatie, zodat het voor docenten snel te doorgronden is. Marieke is plezierig in de omgang en sluit ook in een tijdelijke opdracht goed aan bij het team van waaruit ze werkt.

Annechien Verkerk-Van de Lagemaat | februari 2013
Hoofd onderwijs & kwaliteit
Logo ICM

Ik heb heel erg prettig samengewerkt met Marieke. Ik was haar directe collega en later haar opdrachtgever toen zij als zelfstandig opleidingsadviseur verder ging. Vanuit beide rollen valt bij Marieke altijd één ding op: haar vermogen om zeer doeltreffend en met grote bescheidenheid de kern van het probleem/ de opdracht/ de situatie scherp samen te vatten. Hiermee ben je met Marieke al snel een aantal stappen in de goede richting verder. Ze heeft een scherp didactisch oog! Ook is haar rustige manier van communiceren erg prettig, ze geeft je alle ruimte in gesprek. Marieke presteert goed onder druk en heeft haar werk voor de deadline klaar.

Mirjam Hoveijn | oktober 2012
Programma manager
Logo Savant

Samenwerken met Marieke was voor mij een genot! Haar gestructureerdheid, overzicht en deskundigheid maken Marieke iemand waarop te bouwen valt. Daarnaast heb ik zelden iemand ontmoet die zo goed met stress om kan gaan als zij, een citaat van Marieke: “Van lastige problemen word ik rustig en blij, ik vind het interessant om naar oplossingen te zoeken”. Tot slot is Marieke door haar rust, openheid, vriendelijkheid en interesse een prettig persoon om mee samen te werken en om mee in gesprek te gaan.

Jetske Kralendonk | maart 2012
Consultant
Logo Marieke Schoots

Marieke is een vakvrouwe. Als expert weet zij dat leren een vak is en het zodanig aangeboden moet worden dat mensen én de omgeving er echt iets van merken. Het volgend niveau is Leren 2.0.

Hans Fredriksz | maart 2012
Trainer/auteur projectmanagement
Logo ICM

Marieke was voorheen werkzaam als programmamanager bij ICM. Daar hebben we haar leren kennen als een accurate, hard werkende en prettige collega die veel oog heeft voor kwaliteit. Nu ze haar eigen bedrijf heeft maken we nog steeds gebruik van haar diensten als ontwikkelaar voor opleidingen en trainingen. Marieke weet door de juiste vragen te stellen en door eigen inzichten in korte tijd heel goede resultaten neer te zetten. Ze levert echt kwaliteit.

Henriëtte van Dillen & Jettie de Vos | September 2011
Programmamanagers
Logo Unica

Ik heb met Marieke bij verschillende organisaties mogen werken. Zowel als progamma manager sales en marketing opleidingen als opleidingsadviseur/ontwikkelaar. In beide functies heeft Marieke excellente kwaliteiten getoond in de ontwikkeling en procesbegeleiding van commerciële opleidingen. Haar resultaatgerichtheid, punctualiteit en opleidingskundige kennis zijn kwaliteiten die direct opvallen en onmisbaar zijn in het realiseren van projecten. Bovenal is Marieke een fijne collega om mee te werken die een goed oog en gevoel heeft voor de intermenselijke verhoudingen. Ik beveel haar van harte aan op het gebied van opleidingskundige adviezen en ontwikkelwerkzaamheden.

Robin van Dorrestein | september 2011
Managing consultant
Logo stichting Maasduinen

Het is je gelukt om een onderscheidend curriculum post-hbo Strategisch HRM samen te stellen, goed gericht op de doelgroep. Strategisch en ook geschikt voor de manager in spe. Mijn HRM’ers heb ik even mee laten kijken en ze waren enthousiast. Gevarieerd, veel ruimte ook om aan te passen aan de groepen en veel oefeningen, casuïstiek, verdiepingsmogelijkheden, toepassing. Ik weet zeker dat dit leidt tot een hoge waardering bij cursisten op alle fronten. Het was heerlijk samenwerken en ik ben onder de indruk van de wijze waarop je suggesties en ideeën hebt verwerkt. Curriculumontwikkeling is echt een specialiteit, jij beheerst die

Pieter Hermsen | september 2011
Raad van toezicht, directie Stg Maasduinen
Logo ICM

Ik heb Marieke ervaren als een echte professional in de functie van programmamanager. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van programma management binnen ICM. Marieke werkt met hoge kwaliteitsnormen en heeft daarbij een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij heeft oog voor detail, maar zal het grotere geheel/beoogde resultaat niet uit het oog verliezen. Marieke is een hele betrokken, attente, interessante en zeer pientere collega!

Yvette Luyken | juni 2011
HRM Adviseur

Marieke was de projectleider van de accreditatie van de 16 tweedegraads lerarenopleidingen aan de HvA en de Ad-opleiding. Mijn collega’s en ik zijn heel tevreden over hoe ze dit grote project heeft aangepakt: ze is heel deskundig, zorgvuldig, resultaatgericht, proactief en een zeer plezierig persoon om mee samen te werken. Als we in de toekomst weer een projectleider nodig hebben, zullen we zeker opnieuw bij Marieke aankloppen!

Alessandra Corda | Januari 2022
Hoofd lerarenopleidingen talen

Marieke heeft ons het afgelopen jaar zeer deskundig en op een zeer prettige wijze onderwijskundig ondersteund in onze voorbereidingen voor de site visit van de NVAO. We hebben veel waardering voor de wijze waarop ze ons in verschillende sessies vragen gesteld heeft (en feedback gevraagd heeft) om onze ZER te schrijven. Heel knap hoe ze op deze wijze de essentie van onze opleiding (bachelor Organization, Governance and Management- OGM) en context kort en bondig heeft kunnen weergeven. Des te meer omdat onze opleiding gelokaliseerd is op Aruba en het grootste deel van haar ondersteuning online verliep. In het proces is duidelijk de expertise van Marieke gebleken, met veel ervaring aan twee kanten van het accreditatie proces, waardoor ze goed inzicht heeft in alle kwaliteit standaards en welke info een panel nodig heeft om een opleiding te kunnen beoordelen. We hebben ons hierdoor uitstekend kunnen voorbereiden. Ik ben decaan bij de Faculty of Arts and Science (FAS) en programma manager van de bachelor OGM bij de Universiteit van Aruba (UA), mede namens het OGM team beveel ik Marieke van harte aan bij andere opleidingen die zich willen voorbereiden op een NVAO site visit.

Dr. Mieke de Droog | Mei 2023
Dean Faculty of Arts and Science

Marieke heeft in 2021 en 2022 Avans+ op uitstekende geholpen bij professionalisering van onze NVAO accreditaties. Gedurende deze 2 jaar heeft zij als externe projectleider 6 bachelor en masteropleidingen van Avans+ op deskundige wijze naar heraccreditatie begeleid. Daarnaast heeft ze onze collega’s de kneepjes van het vak geleerd waardoor we het nu weer in eigen handen hebben. Marieke is resultaatgericht, integer en betrouwbaar als professional en een fijn mens om mee te werken.

Cris van Osch | Januari 2023
Directeur

Over Marieke

Na een studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heb ik mijzelf verbreed met een opleiding Bedrijfskunde en Management aan de Hogeschool Utrecht. Tegelijkertijd kon ik gaan werken bij dezelfde hogeschool als cursuscoördinator, teamleider en projectleider.

Daarna zocht ik bewust naar meer onderwijskundige verdieping en een commerciële werkomgeving. Die vond ik eerst bij Schouten & Nelissen ISBW, waar ik werkte als opleidingsmanager en een nieuwe didactiek mocht opzetten voor alle opleidingen van ISBW. Vervolgens kon ik bij ICM aan de slag als programma manager en kon ik verder met het ontwerpen van een bacheloropleiding bedrijfskunde en het opzetten van een nieuwe hogeschool.

marieke@opleidingsadviseur.com  06-18141720

Contact

Telefoon: 06-18141720