Recente opdrachten

Als ervaren onderwijskundig adviseur, projectleider en auditor help ik onderwijsorganisaties om inspirerend en kwalitatief sterk onderwijs vorm te geven. Door zowel in het hoger onderwijs als bij trainingsbureaus en in het bedrijfsleven te werken, heb ik een brede blik op praktijkgericht leren en kwaliteit van onderwijs.

Educational advisor, University of Aruba (2022-heden)

Educational advisor hbo-bachelor Social Work & wo-bachelor Organization, Governance and Management

Projectleider visitaties en onderwijskundig adviseur, Avans+ (2021-2022)

Projectleiderschap voorbereiding op de visitaties van Avans+ (opzetten van projectmatige werkwijze in de gehele organisatie) en onderwijskundig advies.

Auditor/secretaris, NQA en zelfstandig (2013-heden)

Opleidingsbeoordelingen NVAO: bachelor en master, UOB en BOB, flexibele deeltijdopleidingen, Engelstalige rapportages. 

Projectleider visitatie, Hogeschool van Amsterdam (2020-2021)

Projectleiderschap voorbereiding op de visitatie van de tweedegraads lerarenopleidingen en de MTR van de Pedagogiek-opleidingen.

Advisor accreditation, Hogeschool van Amsterdam (2014-2022)

Recurring advisor accreditation for the International Master of Science Occupational Therapy, in cooperation with universities in Britain, Sweden, Denmark and Switzerland.

Onderwijskundig adviseur flexibilisering, Avans+ (2019-2020)

Onderwijskundig ontwerp en de ontwikkeling van leeruitkomsten voor vijf bedrijfskundige hbo-masteropleidingen die deelnemen aan het experiment leeruitkomsten.

Onderwijskundig adviseur, Alberdingk Thijm Teachers College (2016-2018)

Onderwijskundig en accreditatie advies Opleiding tot leidinggevende in het funderend onderwijs.

Secretaris panel interne audit, Hogeschool van Amsterdam (2017)

Secretaris van het panel voor de midterm review Bachelor Commerciële economie.

Adviseur accreditatie, Hogeschool van Amsterdam (2017)

Advies en schrijven TNO dossier tweedegraads lerarenopleiding Duits.

 

Onderwijskundig adviseur, Avans+ (2016)

Projectleiding, ontwerp, ontwikkeling en aanvraag Toets Nieuwe Opleiding voor een nieuwe hbo-masteropleiding Leiderschap in Onderwijs.

Onderzoekslid facultaire toetscommissie en diverse examencommissies, Hogeschool Utrecht (2013-2016)

Onderzoek naar en advies over toetskwaliteit, borging en eindniveau van de opleidingen bij de Faculteit Educatie.

Adviseur onderwijs & kwaliteit, Christelijke Hogeschool Ede (2015-2016)

Onderwijskundig advies Academie Mens & Organisatie en Academie Journalistiek & Communicatie, schrijven informatiedossier in het kader van de OC&W experimenten flexibilisering.

Adviseur kwaliteitszorg, Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen (2015-2016)

Advies bij opleidingsplan, kwaliteitsbeleid en audit academiering.

Adviseur kwaliteitszorg, Hogeschool van Amsterdam (2016)

Advies kwaliteitscyclus en evaluaties Bachelor Verpleegkunde.

Onderwijskundig adviseur, Hogeschool van Amsterdam (2015)

Onderwijskundig advies Bachelor Ergotherapie.

Projectleider curriculumevaluatie, Hogeschool van Amsterdam (2014-2015)

Brede curriculumevaluatie in samenwerking met het AMC, OLVG, SLAZ en VUmc, Bachelor Verpleegkunde Honours AIZ. Uitkomst was een overzichtsrapportage van de kwaliteit van de opleiding.

Adviseur kwaliteitszorg, Jeroen Bosch ziekenhuis (2015)

Ontwerpen van een monitoring-systeem voor verpleegkundige stages. 

Onderwijskundig adviseur, Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen (2014)

Advies profiel en eindkwalificaties.

Adviseur opleidings- en toetsbeleid, Hogeschool van Amsterdam (2014-2015)

Advies opleidingsbeleid en toetsplan Bachelor Ergotherapie.

Projectleider curriculumevaluatie, Hogeschool van Amsterdam (2014)

Brede curriculumevaluatie in samenwerking met het AMC en OLVG, Bachelor Verpleegkunde duaal AGZ. Uitkomst was een overzichtsrapportage van de kwaliteit van de opleiding.

 

Adviseur erkenningen en toetsbeleid, Dukers & Baelemans (2013-2014)

Ontwikkeling toetsbeleid, erkenningsaanvraag post-hbo Vermogensplanner.

Adviseur onderwijs & kwaliteit, Hogeschool van Amsterdam (2013-2014)

Interim beleidsadviseur onderwijs, audits en accreditaties, Domein Gezondheid.

Projectleider en ontwikkelaar, ING (2011-2014)

Ontwikkeling diverse e-learning en groepsgewijze bedrijfstrainingen.

Beleidsadviseur kwaliteit, Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen (2013)

Interim beleidsadviseur kwaliteitszorg.

Adviseur onderwijs & kwaliteit, Christelijke Hogeschool Ede (2012)

Interim onderwijskundig adviseur Academie Theologie en Academie Journalistiek & Communicatie. 

Adviseur lectoraten, Hogeschool Utrecht (2012)

Advies en schrijfwerk aanvraag VKO-erkenning lectoraten Faculteit Economie en Management.

Onderwijskundig ontwikkelaar, ICM Opleidingen & Trainingen (2009-2013)

Ontwikkelaar (hbo-bachelor)  opleidingsprogramma’s, studiematerialen en toetsen in bedrijfskunde, management, projectmanagement, communicatie, HRM, marketing en sales.

‘Inspirerend en sterk onderwijs‘

 

Ik help je graag verder, bel 0618141720 of mail marieke@opleidingsadviseur.com

Contact

Telefoon: 06-18141720